Biblia a Kościół KatolickiZbawienie - za dobre uczynki? Czy z łaski?Kościół Katolicki naucza, że trzeba być dobrym i robić dobre rzeczy a wtedy będzie się zbawionym. Nazywa się to "zbawieniem z uczynków". 90% Polaków zapytanych o to co zrobić, by osiągnąć zbawienie, powie tak, jak ich nauczono: Robić dobre rzeczy. Panuje pogląd, niestety krzewiony przez naukę Kościoła, iż Bóg "zważy nasze uczynki". Prówna ile jest więcej: dobrych czy złych. Zastanowi się, czy zasługujemy na zbawienie, czy nie.

Większości wyda się szokującym fakt, iż pogląd powyższy nie ma wiele wspólnego z Biblijną wizją zbawienia. Oczywiście Bóg wymaga abyśmy żyli czystym życiem, i respektowali Jego prawa. Ale zbawienia nie otrzymamy za nasze zasługi.

PISMO ŚWIĘTE:

I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem
- łaską zbawieni jesteście. (...)
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił
. Efez. 2:5,8-9

A jeśli z łaski, to już nie z uczynków,
bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Rzym. 11:6


"A jeśli z łaski, to już nie z uczynków" - mówi Biblia. Jest wielu "dobrych" niewierzących ludzi, którzy wspierają akcje charytatywne, adoptują dzieci, pomagają staruszkom przy zakupach i robią inne dobre, godne pochwały rzeczy. To oczywiście jest jak najbardziej właściwe, i Bóg wymaga dobrych uczynków od wierzących - ale same w sobie uczynki nie zbawią nikogo. Bo nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na zbawienie. Bóg jest święty i nie może tolerować grzechu. A my jesteśmy grzesznikami. Nic nieczystego nie ostoi się w Bożej obecności. Choćbyśmy próbowali zadośćuczynić naszym złym czynom... one wciąż będą na naszym koncie. Jak plama na ubraniu. Możemy ją zasłaniać - ale ona wciąż tam jest. Jest tylko jeden sposób by znów stać się na prawdę czystym.

"Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota
i mogli wejść przez bramy do miasta". Galacjan 5:19


Jak w duchowy sposób "uprać" nasze splamione grzechem szaty? Odpowiedź jest w Biblii. To właśnie dlatego Bóg posłał swojego Syna na świat, aby on stał się ofiarą za nas, za nasz grzech. Każdy kto w Niego uwierzy i poprosi Go o przebaczenie grzechów i łaskę zbawienia, oraz nie tylko wyzna grzech, ale się od niego odwróci i postanowi żyć już nie dla swoich grzesznych porządliwości, ale dla Niego - będzie zbawiony.

"Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje
i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Przypowieści 28.13


Oczyszczenie i obmycie naszych splamionych szat jest możliwe tylko w świętej krwi Jezusa, którą za nas przelał. I tylko wtedy, gdy zrozumiemy, że nie zasługujemy na to, bez względu na ilość akcji charytatywnych, w jakich braliśmy udział.

Dlatego może się tak zdarzyć, że zbawiony będzie morderca, który chwilę przed śmiercią padnie na kolana i szczerze zawoła do Boga o przebaczenie. Uwierzy w Chrystusa i poprosi Go, by Jego ofiara na krzyżu zmyła wszelki grzech, jakiego się dopuścił. (Oczywiście to skrajny przypadek. Gdyby morderca ów pomodlił się a następnie znów zaczął mordować jego grzech nie byłby przebaczony. Taki człowiek musiałby zerwać z dawnym postępowaniem i pójść za Chrystusem). Za to do piekła pójść może człowiek, który całe życie kopał studnie w Afryce, zajmował się dziećmi z domu dziecka i myślał sam o sobie, że jest godny zbawienia za swoje czyny, ale nigdy nie zwrócił się do Chrystusa z prośbą o przebaczenie grzechów i nowe życie w Nim. "Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" - napisano w Piśmie. Jak również napisano, że to Jezus jest jedyną drogą zbawienia - bez wiary w Niego nic nie będzie wystarczające.

"A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego,
miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym". Jan. 6:40

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu." List do Hebrajczyków 11:6Uczynki są bardzo ważne, bo stanowią o jakości naszej wiary. Po zachowaniu poznajemy, kto na prawdę jest Bożym Dzieckiem a kto tylko udaje. Są owocem tego, że ktoś stał się nowym człowiekiem. W Biblii jest napisane również, że wiara bez uczynków jest martwa. Taka też jest prawda; gdy wierzysz uczynki wypływają z ciebie, są dowodem zmian jakie w Tobie zachodzą, dowodem na to, że mieszka w tobie Bóg.

Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, Łagodność, wstrzemięźliwość.
Przeciwko takim nie ma zakonu. Gal. 5:22-23

Tak samo jednak jak wiara bez uczynków jest martwa, uczynki są martwe bez wiary. Uczynki same w sobie, bez Boga, nie zbawią Cię. Jeśli będziesz liczył na to, że Twoich dobrych czynów będzie więcej niż złych i że to zapewni Ci zbawienie - zawiedziesz się.

Zbawienie z łaski nie polega też na tym, że wystarczy pomodlic się a potem dalej żyć swoim życiem i grzeszyć tak samo jak wcześniej. Łaska ma nas uchronić przed pychą "o, proszę jaki jestem dobry! Lepszy niż inni. Będę zbawiony". Kiedy zrozumiemy, że sami z siebie nie możemy nic i że Tylko On może nam okazać miłosierdzie i zbawić nas mimo, iż nie jesteśmy tego godni, dopiero wtedy zrozumiemy Boży plan zbawienia.

Żeby być zbawionym należy uwierzyć w Jezusa i poddać mu swoje życie, nie ma innej możliwości. Trzeba mu wyznać w modlitwie grzech, szczerze go żałując, a potem odwrócić się od Niego i poprosić by On zmieniał nas i nasze życie, by stał się tym najważniejszym, którego zdanie się liczy. Być może teraz wydaje Ci się to trudne i niemożliwe, ale tak naprawdę dopiero wtedy zyskasz prawdziwy spokój ducha, radość, wolność i kontakt z Żywym Bogiem, któremu nic nie dorówna. Bo niewola ma miejsce wtedy, gdy robimy rzeczy, których robić nie chcemy. Jednak nie potrafimy się im oprzeć. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej puści i nieszczęśliwi. Taki właśnie jest grzech - czyni nas niewolnikami. W Bogu będziesz wolny, szczęśliwy, bezpieczny z wszechmocnym przyjacielem i, co najważniejsze, zbawiony.


Zobacz też pełne opracowanie wersetów Biblijnych mówiących o tym jak być zbawionym: tutaj


Filmik ilustrujący zbawienie z łaski: "Jak dobry musisz być, by trafić do nieba?"